Active Businesses

Ćwicz swoją drogę do lepszego biznesu

O Projekcie

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu dotyczącego zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA – Health Promotion and Physical Activity) w miejscu pracy.
Active businesses stanie się kompleksowym programem działań, który będzie łatwy do zastosowania w różnych środowiskach pracy w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej pracowników, przedsiębiorców, menedżerów.

Conference

Keeping employees active in the workplace – experiences and challenges across 5 European countries during the Active Businesses project

20th November 2020

10:00 – 13:30 CET

Our Research

Występujący wśród ludzi brak aktywności fizycznej jest jednym z największych problemów publicznej opieki zdrowotnej i gospodarki w Europie i na świecie. Zalecenia UE uznają środowisko pracy za podstawowe i najbardziej odpowiednie do wspierania i promowania aktywnego fizycznie i zdrowego stylu życia. Istnieją duże różnice między krajami europejskimi. Podczas gdy kraje zachodnie i północne poświęcają należytą uwagę problemowi i podejmują skuteczne rozwiązania, kraje południowe i wschodnie UE w większości nie zajmują się tym tematem. Stosunek kierownictwa w tej kwestii nie jest zgodny z zaleceniami ekspertów, ponieważ nie wykazują niezbędnej troski o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników.

Nasze działania

Projekt opiera się na podejściu praktycznym. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat różnych praktyk i poszerzenie wiedzy w praktyce. Badania analityczne będą oparte na aktualnych dowodach, doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Połączenie teorii i praktyki powinno zapewnić najlepsze wyniki i oferować nowe rozwiązania, nowe rezultaty i wiedzę. Nowa wiedza i rozwiązania uzyskane w ramach projektu mają tę wartość dodaną, która doprowadzi do pozytywnych rozwiązań i zmian w różnych środowiskach UE, oferując im narzędzia do rozwiązania problemu braku aktywności fizycznej i powiązanych z tym problemów zdrowotnych, wykorzystując środowisko pracy jako najbardziej odpowiednie środowisko dla wprowadzanych zmian.

Partnerzy

W celu uzuskania szczególowych infomacji skontaktuj się z nami

ZAVOD APGA, Slovenia

Skontaktuj się z nami


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google

    Privacy Policy and Terms of Service apply.