O Projekcie

Występujący wśród ludzi brak aktywności fizycznej jest jednym z największych problemów publicznej opieki zdrowotnej i gospodarki w Europie i na świecie. Zalecenia UE uznają środowisko pracy za podstawowe i najbardziej odpowiednie do wspierania i promowania aktywnego fizycznie i zdrowego stylu życia. Istnieją duże różnice między krajami europejskimi. Podczas gdy kraje zachodnie i północne poświęcają należytą uwagę problemowi i podejmują skuteczne rozwiązania, kraje południowe i wschodnie UE w większości nie zajmują się tym tematem. Stosunek kierownictwa w tej kwestii nie jest zgodny z zaleceniami ekspertów, ponieważ nie wykazują niezbędnej troski o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników.

 

Projekt opiera się na podejściu praktycznym. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy o różnych praktykach i poszerzenie wiedzy w tym zakresie. Badania analityczne będą oparte na aktualnych dowodach, doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Połączenie teorii i praktyki powinno zapewnić najlepsze wyniki i oferować nowe rozwiązania, rezultaty oraz informacje. Nowa wiedza i rozwiązania uzyskane w ramach projektu posiadają dużą wartość dodaną, która doprowadzi do pozytywnych rozwiązań i zmian w różnych środowiskach UE, oferując im narzędzia do rozwiązania problemu braku aktywności fizycznej i powiązanych z tym problemów zdrowotnych, wykorzystując środowisko pracy jako najbardziej odpowiednie środowisko dla wprowadzanych zmian.

Cele

u

Identyfikacja obecnej sytuacji w odniesieniu do programów promujących zdrowie w oparciu o aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia w miejscu pracy w różnych krajach UE

Identyfikacja potrzeb i możliwości organizacji w zakresie wdrażania programów promujących zdrowie, opartych na aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia.

Identyfikacja różnic (nawyków, stylów i potrzeb) w różnych środowiskach pracy i proponowanych rozwiązań w krajach partnerów projektu

Określanie specyficznych dla danego kraju doświadczeń w zakresie opracowywania praktycznych narzędzi, instrumentów i postaw

Poznanie nowych rozwiązań oraz zdobycie wiedzy w oparciu o program wdrożony w praktyce

Stworzenie elastycznego modelu programów promocji zdrowia opartych na aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia, dostosowanych do różnych potrzeb przedsiębiorstw w różnych krajach UE

Z

Nabycie wiedzy i wypracowanie rozwiązań, które skutecznie będą rozwiązywać dane problemy w różnych środowiskach pracy

1

Zbadanie możliwości przekazywania rozwiązań z jednego środowiska do drugiego

l

Opracowanie raportu opartego na ankietach na temat działań związanych z promocją zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA – Health Promotion and Physical Activity)