Nasze działania

Projekt opiera się na podejściu praktycznym. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat różnych praktyk i poszerzenie wiedzy w praktyce. Badania analityczne będą oparte na aktualnych dowodach, doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Połączenie teorii i praktyki powinno zapewnić najlepsze wyniki i oferować nowe rozwiązania, nowe rezultaty i wiedzę. Nowa wiedza i rozwiązania uzyskane w ramach projektu mają tę wartość dodaną, która doprowadzi do pozytywnych rozwiązań i zmian w różnych środowiskach UE, oferując im narzędzia do rozwiązania problemu braku aktywności fizycznej i powiązanych z tym problemów zdrowotnych, wykorzystując środowisko pracy jako najbardziej odpowiednie środowisko dla wprowadzanych zmian.

Head movement

Extension of the neck, turns, deflection

 The spine, including the neck, is in the most upright position.

With the fingers of one hand we gently touch the tips of the nose. We start the exercise by moving the head away from the fingers – this position is also called the extension of the neck. After moving the head, we return to the starting position. Repeat this exercise 5-8 times.

Shoulder movement

The spine is in a more upright position, the neck is extended. We stretch out our arms completely and stretch and spread our fingers on our hands. The hands are turned back.

1st Exercise: External rotation.

2nd Exercise: Rise and descent.

3rd Exercise: Circling.

Repeat each exercise 5-8 times.

Arm circles

The spine is in the most upright position, the neck is extended, the hand adducted, the palms are backward (pronation, supination) the fingers strained.

1st Exercise: Circling back, open.

2nd Exercise: Circling forward, open.

3rd Exercise: Hand circumduction, right, closed.

4th Exercise: Hand circumduction, left, closed.

Repeat each exercise 5 times.

Lateral flexion

Spine is in the most upright position, the neck is extended, abduction.

1st Exercise: Lateral opening of the chest.

2nd Exercise: Deflect tight and left.

3rd Exercise: Lateral flexion right and left with arms above hand.

Repeat each exercise 5-8 times on each side.

Spine movement

Spine is in the most upright position, the neck is extended, abduction.

1st Exercise: Rotation.

2nd Exercise: Cat.

3rd Exercise: Lateral extension.

Repeat exercise 4-5 times.

Spinal rotation

The exercise are carried out seated, the spine is in the most upright position, the neck is extended.

At the onset of pain in any area of the spine, we reduce the amplitude of movement to the extent that the pain is no longer present. The purpose of  the assembly is to gradually release the tension in the spine.

1st Exercise: Spinal rotation.

Pelvis movement

The spine is in the most upright position, the neck is extended, the arms are arbitrary (on the shot are hands in the side).

1st Exercise: Roaring forward-back.

2nd Exercise: Roaring right-left.

3rd Exercise: Circulation of the pelvis to the right and to the left.

Repeat each exercise again 6-8 times.

All exercises of the moviment of the pelvis are initially performed with a smaller amplitude and with the regular exercising gradually increasing. At the onset of pain in any area of the hip, pelvis or spine, the motion amlitude is reduced to the extent that the pain is no longer present. The purpose of the set is the gradual release of the tension around the pelvis.

 

Hip movement

The exercise is carried out in a standing position on one leg with additional support of the arm for a better balance. The spine is in a more upright position, the neck is extended.

1st Exercise: Extension.

2nd Exercise: Abduction.

3rd Exercise: Adduction.

4th Exercise: Circumduction.

Repeat each exercises in the hip joint are initially performed with a smaller amplitude in order to fully understand the upright position of the torso, which does not partecipate in the movement of the hip joint.

Underarm and fingers movement

The exercise is carried out in a standing position.

1st Exercise: Opening the fist.

2nd Exercise: Stretching of the palms and forearms.

3rd Exercise: Circulation of the fist.

4th Exercise: Opening the fist.

Legs movement

Additional support of the arm for a better balance. The other leg is touching the floor with the fingers, and the knees of both legs are in the same plane. The spine is in an upright position, the neck is extended.

1st Exercise: Knee flexion.

2nd Exercise: Knee flexion with a pulsation.

Exercise is carried out 8 times.