Badanie

Projekt opiera się na podejściu praktycznym. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat różnych praktyk i poszerzenie wiedzy w praktyce. Badania analityczne będą oparte na aktualnych dowodach, doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Połączenie teorii i praktyki powinno zapewnić najlepsze wyniki i oferować nowe rozwiązania, nowe rezultaty i wiedzę. Nowa wiedza i rozwiązania uzyskane w ramach projektu mają tę wartość dodaną, która doprowadzi do pozytywnych rozwiązań i zmian w różnych środowiskach UE, oferując im narzędzia do rozwiązania problemu braku aktywności fizycznej i powiązanych z tym problemów zdrowotnych, wykorzystując środowisko pracy jako najbardziej odpowiednie środowisko dla wprowadzanych zmian.

The Research

Aggregated research report

Aggregated research report – EN

Physical Activity Programme Summary Report

Physical Activity Programme Summary Report