Rezultaty

Wdrażanie aktywności fizycznej i promocja zdrowia

środki w ramach określonych ustawień, np. firmy i określone grupy docelowe, takie jak osoby z nadwagą, pracownicy z niższym wykształceniem, słabsze ekonomicznie.

Zwiększony odsetek pracowników

którzy są aktywni fizycznie i zdrowo się odżywiają.

Minimalizacja różnic

między grupami użytkowników, a mianowicie społecznie wykluczonymi pracownikami

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań

oraz programów promocji zdrowia i aktywności fizycznej dla osób indywidualnych, które są podatne na choroby, np. ból pleców, osteoporoza, stres itp.

Zwiększona odpowiedzialność społeczna

i odpowiedzialność jednostki za własne zdrowie, styl życia i aktywność fizyczną w perspektywie długoterminowej.

Zrównoważone wdrożanie promocji zdrowia

oraz programów aktywności fizycznej w firmach objętych projektem.