O Projekcie

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu dotyczącego zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA – Health Promotion and Physical Activity) w miejscu pracy.
Active businesses stanie się kompleksowym programem działań, który będzie łatwy do zastosowania w różnych środowiskach pracy w celu poprawy zdrowia i aktywności fizycznej pracowników, przedsiębiorców, menedżerów.

Cele

u

Identyfikacja obecnej sytuacji w odniesieniu do programów promujących zdrowie w oparciu o aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia w miejscu pracy w różnych krajach UE.

Identyfikacja potrzeb i możliwości organizacji w zakresie wdrażania programów promujących zdrowie, opartych na aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia.

Identyfikacja różnic (nawyków, stylów i potrzeb) w różnych środowiskach pracy i proponowanych rozwiązań w krajach partnerów projektu.

Określanie specyficznych dla danego kraju doświadczeń w zakresie opracowywania praktycznych narzędzi, instrumentów i postaw.

Poznanie nowych rozwiązań oraz zdobycie wiedzy w oparciu o program wdrożony w praktyce.

Stworzenie elastycznego modelu programów promocji zdrowia opartych na aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia, dostosowanych do różnych potrzeb przedsiębiorstw w różnych krajach UE.

Z

Nabycie wiedzy i wypracowanie rozwiązań, które skutecznie będą rozwiązywać dane problemy w różnych środowiskach pracy.

1

Zbadanie możliwości przekazywania rozwiązań z jednego środowiska do drugieg.

l

Opracowanie raportu opartego na ankietach na temat działań związanych z promocją zdrowia i aktywności fizycznej (HEPA – Health Promotion and Physical Activity).

Rezultaty

Wdrażanie aktywności fizycznej i promocja zdrowia

środki w ramach określonych ustawień, np. firmy i określone grupy docelowe, takie jak osoby z nadwagą, pracownicy z niższym wykształceniem, słabsze ekonomicznie.

Zwiększony odsetek pracowników

którzy są aktywni fizycznie i zdrowo się odżywiają.

Minimalizacja różnic

między grupami użytkowników, a mianowicie społecznie wykluczonymi pracownikami

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań

oraz programów promocji zdrowia i aktywności fizycznej dla osób indywidualnych, które są podatne na choroby, np. ból pleców, osteoporoza, stres itp.

Zwiększona odpowiedzialność społeczna

i odpowiedzialność jednostki za własne zdrowie, styl życia i aktywność fizyczną w perspektywie długoterminowej.

Zrównoważone wdrożanie promocji zdrowia

oraz programów aktywności fizycznej w firmach objętych projektem.