Raziskava

Projekt temelji na praktičnem pristopu. Primarni poudarek projekta je pridobiti znanje iz prakse in izboljšati znanje v praksi. Analitične raziskave bodo temeljile na trenutnem znanju in praktičnih izkušnjah ter znanju, pridobljenem z izvajanjem projekta v praksi. Kombinacija teorije in prakse bo zagotovila najboljše rezultate in ponudila nove rešitve, nove ugotovitve in znanja. Nova znanja in rešitve, pridobljene s projektom bodo privedla do pozitivnih rešitev in sprememb v različnih okoljih EU. Pripravili bomo nova orodja za reševanje problema gibalne neaktivnosti in s tem povezanih zdravstvenih težav z uporabo delovnega okolja kot najustreznejšega okolja za realizacijo.

The Research

Aggregated research report

Aggregated research report – EN

Physical Activity Programme Summary Report

Physical Activity Programme Summary Report