O projektu

Razširjenost in vpliv pomanjkanja gibalne dejavnosti je eden največjih problemov javnega zdravstva in gospodarstva v Evropi in po svetu. Priporočila EU ugotavljajo, da je delovno okolje eno osnovnih in najprimernejših okolij za podporo in spodbujanje gibalno aktivnega in zdravega življenjskega sloga. Med evropskimi državami obstajajo velike razlike. Medtem ko zahodne in severne države namenjajo potrebno pozornost temu vprašanju in sprejemajo učinkovite rešitve, južne in vzhodne države EU večinoma ne. Razmerje vodstva do delavcev na tem področju večinoma ne sledi priporočilom strokovnjakov in ne izkazuje potrebne skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih.

 

Namen projekta je oblikovati celovit pristop za reševanje problematike zdravja in telesne dejavnosti (HEPA), pri čemer se delovno okolje kaže kot najprimernejše okolje izvajanja. Projekt AKTIVNA PODJETJA obsega celosten program aktivnosti, ki ga lahko izvajamo v različnih delovnih okoljih in pogojih, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih .

Cilji

u

Ugotavljanje trenutnega stanja v zvezi s programi za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu v podjetjih v različnih državah EU

Identificirati potrebe in možnosti podjetij za izvajanje programov za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, v upravljanje podjetij

Identificirati razlike (navade, načine in potrebe) različnih delovnih okolij in oblikovati rešitve primerne za reševanje problemov v državah partnericah

Prepoznati izkušnje posameznih držav pri razvoju praktičnih orodij, instrumentov in pristopov

Pridobiti nove ugotovitve in znanja, ki temeljijo na izvajanju programa v praksi

Ustvariti prilagodljiv model programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, uporabnem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU

Z

Pridobiti novo znanje in rešitve za uspešno reševanje danih problemov v različnih okoljih

1

Preučiti možnosti prenosa rešitev iz enega okolja v drugega

l

Pripraviti poročila o dejavnostih, povezanih s promocijo HEPA, temelječih na rezultatih raziskav projekta