Rezultati

Izvajanje gibalnih dejavnosti in spodbujanje zdravja

v določenih okoljih, npr. Podjetja, in za posebne ciljne skupine, kot so posamezniki s prekomerno telesno težo, zaposleni z nižjo izobrazbo, ekonomsko šibkejši.

Povečan delež zaposlenih

ki so fizično aktivni in jedo zdravo.

Zmanjšanje razlik

med skupinami uporabnikov, s poudarkom na socialno ogroženimi zaposlenimi

Razvijanje in izvajanje ukrepov

gibalne dejavnosti in promocije zdravja na individualni ravni za skupine, ki so nagnjene k določenim boleznim in tveganjem za zdravje, npr. bolečine v hrbtu, osteoporoza, stres itd.

Povečana družbena odgovornost

in odgovornost posameznika do zdravja, zdravega življenjskega sloga in gibalne dejavnosti na dolgi rok.

Trajnostno izvajanje promocije zdravja

in programov gibalnih dejavnosti v podjetjih, vključenih v projekt.