O projektu

Namen projekta je oblikovati celovit pristop za reševanje problematike zdravja in telesne dejavnosti (HEPA), pri čemer se delovno okolje kaže kot najprimernejše okolje izvajanja. Projekt AKTIVNA PODJETJA obsega celosten program aktivnosti, ki ga lahko izvajamo v različnih delovnih okoljih in pogojih, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih .

Cilji

u

Ugotavljanje trenutnega stanja v zvezi s programi za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu v podjetjih v različnih državah EU

Identificirati potrebe in možnosti podjetij za izvajanje programov za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, v upravljanje podjetij

Identificirati razlike (navade, načine in potrebe) različnih delovnih okolij in oblikovati rešitve primerne za reševanje problemov v državah partnericah

Prepoznati izkušnje posameznih držav pri razvoju praktičnih orodij, instrumentov in pristopov

Pridobiti nove ugotovitve in znanja, ki temeljijo na izvajanju programa v praksi

Ustvariti prilagodljiv model programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, uporabnem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU

Z

Pridobiti novo znanje in rešitve za uspešno reševanje danih problemov v različnih okoljih

1

Preučiti možnosti prenosa rešitev iz enega okolja v drugega

l

Pripraviti poročila o dejavnostih, povezanih s promocijo HEPA, temelječih na rezultatih raziskav projekta

Rezultati

Izvajanje gibalnih dejavnosti in spodbujanje zdravja

v določenih okoljih, npr. Podjetja, in za posebne ciljne skupine, kot so posamezniki s prekomerno telesno težo, zaposleni z nižjo izobrazbo, ekonomsko šibkejši.

Povečan delež zaposlenih

ki so fizično aktivni in jedo zdravo.

Zmanjšanje razlik

med skupinami uporabnikov, s poudarkom na socialno ogroženimi zaposlenimi

Razvijanje in izvajanje ukrepov

gibalne dejavnosti in promocije zdravja na individualni ravni za skupine, ki so nagnjene k določenim boleznim in tveganjem za zdravje, npr. bolečine v hrbtu, osteoporoza, stres itd.

Povečana družbena odgovornost

in odgovornost posameznika do zdravja, zdravega življenjskega sloga in gibalne dejavnosti na dolgi rok.

Trajnostno izvajanje promocije zdravja

in programov gibalnih dejavnosti v podjetjih, vključenih v projekt.