Araştırma

Proje uygulama odaklı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Projenin temel odağı, uygulama hakkındaki bilgileri geliştirmek ve uygulamadaki bilgiyi ilerletmektir. Analitik araştırma, güncel kanıtlara ve projenin uygulamaya geçirilmesi ile elde edilen pratik deneyim ve bilgiye dayanacaktır. Teori ve pratiğin kombinasyonu en iyi sonuçları vermeli ve buna ek olarak yeni çözümler, yeni bulgular ve bilgiler sunmalıdır. Proje ile elde edilen yeni bilgi ve çözümler, AB’nin çeşitli ortamlarında, fiziksel hareketsizlik ve ilgili sağlık problemleri ile başa çıkma araçlarının en uygun ortam olarak çalışma ortamını kullanması ve gerçekleştirmesi için olumlu çözümler ve değişimlere yol açacak katkıyı sağlayacaktır.

The Research

Aggregated research report

Aggregated research report – EN

Physical Activity Programme Summary Report

Physical Activity Programme Summary Report