Projemiz Hakkında

Fiziksel hareketsizliğin yaygınlığı ve etkisi, Avrupa’da ve dünya genelinde kamu sağlığı ve ekonomisinin en büyük sorunlarından birisidir. AB’nin önerileri, çalışma ortamını fiziksel olarak aktif ve sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesi ve tanıtımı için temel ve en uygun çevre olarak görmektedir. Avrupa ülkeleri arasında bu konuda büyük farklılıklar var. Batı ve kuzey ülkeleri bu konuya gereken önemi verip, etkili çözümler sunarken, AB’nin güney ve doğu ülkeleri çoğu zaman bunu yapmamaktadırlar. Bu konuda çalışanlara karşı yönetimin tutumu çoğunlukla uzmanların tavsiyelerini takip etmemektedir ve bu durum çalışanların sağlığı ve refahı için gerekli özenin gösterilmemesine yol açmaktadır.

 

Projemiz, sağlık ve fiziksel aktivite (HEPA) konusunu ele almak için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi ve en iyi sonuçlar için işyerini kullanmayı amaçlamaktadır. AKTİF İŞLETMELER, çalışanların, girişimcilerin, yöneticilerin sağlık ve fiziksel koşullarını iyileştirmek için farklı çalışma ortamlarında kolaylıkla uygulanabilecek kapsamlı bir faaliyet programı oluşturacaktır.

Hedefler

u

Farklı AB ülkelerindeki işletmelerde fiziksel aktivitelere ve sağlıklı yaşam tarzına dayalı sağlık teşvik programları ile ilgili mevcut durumu tespit etmek.

Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzına dayalı sağlığı geliştirme programlarını kurumsal yönetimlere uygulamak için işletmelerin ihtiyaçlarını ve olanaklarını belirlemek

Farklı çalışma ortamlarının farklılıklarını tanımlamak (alışkanlıklarını, tarzlarını ve ihtiyaçlarını) ve partner ülkelerdeki sorunlar için çözüm önerileri üretmek

Uygulanabilir araçların , malzemelerin ve yaklaşımların geliştirilmesi konusunda ülkeye özgü deneyimleri tanımlamak

Programın hayata geçirilmesi doğrultusunda yeni bulgular ve bilgi edinme

Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzlarına dayalı programların, farklı AB ülkelerindeki işletmelerin farklı ihtiyaçları için uygun ve esnek bir modelini oluşturmak.

Z

Farklı ortamlarda ortaya çıkan sorunları başarıyla çözmek için yeni bilgi

1

Çözümlerin bir ortamdan diğerine aktarılma olasılıklarını incelemek

l

HEPA’nın (Sağlık ve fiziksel aktivite) tanıtımı ile ilgili faaliyetlere ilişkin
ankete dayalı bir raporun üretilmesi