Sonuçlar

Fiziksel aktivite ve sağlığın teşviki

İşletmelerde belirli ortamlarda , belirli hedef grupları için alınacak önlemler, örneğin aşırı kilolu bireyler , eğitim seviyesi düşük çalışanlar ya da ekonomik olarak daha güçsüz bireyler gibi

Çalışanlardaki artan değişimlerin oranı

Fiziksel olarak aktif ve sağlıklı beslenenlerin sayısı

Farklılıkların en aza indirgenmesi

Çalışan grupları arasında , yani sosyal olarak yetersiz ayrıcalıklı çalışanlar

Önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Sırt ağrısı , osteoporoz , stres gibi belirli hastalık ve sağlık risklerine eğilimli kişiler için özel fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamın teşviki programlarının geliştirilmesi

Artan sosyal sorumluluk

Bireylerin uzun vadede sağlık, sağlıklık yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteye karşı gelişen sorumlulukları

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin sürdürülebilir uygulaması

Projelerde yer alan firmalarda fiziksel aktivite programları.