Projemiz Hakkında

Projemiz, sağlık ve fiziksel aktivite (HEPA) konusunu ele almak için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi ve en iyi sonuçlar için işyerini kullanmayı amaçlamaktadır. AKTİF İŞLETMELER, çalışanların, girişimcilerin, yöneticilerin sağlık ve fiziksel koşullarını iyileştirmek için farklı çalışma ortamlarında kolaylıkla uygulanabilecek kapsamlı bir faaliyet programı oluşturacaktır.

Hedefler

u

Farklı AB ülkelerindeki işletmelerde fiziksel aktivitelere ve sağlıklı yaşam tarzına dayalı sağlık teşvik programları ile ilgili mevcut durumu tespit etmek.

Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzına dayalı sağlığı geliştirme programlarını kurumsal yönetimlere uygulamak için işletmelerin ihtiyaçlarını ve olanaklarını belirlemek

Farklı çalışma ortamlarının farklılıklarını tanımlamak (alışkanlıklarını, tarzlarını ve ihtiyaçlarını) ve partner ülkelerdeki sorunlar için çözüm önerileri üretmek

Uygulanabilir araçların , malzemelerin ve yaklaşımların geliştirilmesi konusunda ülkeye özgü deneyimleri tanımlamak

Programın hayata geçirilmesi doğrultusunda yeni bulgular ve bilgi edinme

Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzlarına dayalı programların, farklı AB ülkelerindeki işletmelerin farklı ihtiyaçları için uygun ve esnek bir modelini oluşturmak.

Z

Farklı ortamlarda ortaya çıkan sorunları başarıyla çözmek için yeni bilgi ve çözümler edinme

1

Çözümlerin bir ortamdan diğerine aktarılma olasılıklarını incelemek

l

HEPA’nın (Sağlık ve fiziksel aktivite) tanıtımı ile ilgili faaliyetlere ilişkin
ankete dayalı bir raporun üretilmesi

Sonuçlar

Fiziksel aktivite ve sağlığın teşviki

İşletmelerde belirli ortamlarda , belirli hedef grupları için alınacak önlemler, örneğin aşırı kilolu bireyler , eğitim seviyesi düşük çalışanlar ya da ekonomik olarak daha güçsüz bireyler gibi

Çalışanlardaki artan değişimlerin oranı

Fiziksel olarak aktif ve sağlıklı beslenenlerin sayısı

Farklılıkların en aza indirgenmesi

Çalışan grupları arasında , yani sosyal olarak yetersiz ayrıcalıklı çalışanlar

Önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Sırt ağrısı , osteoporoz , stres gibi belirli hastalık ve sağlık risklerine eğilimli kişiler için özel fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamın teşviki programlarının geliştirilmesi

Artan sosyal sorumluluk

Bireylerin uzun vadede sağlık, sağlıklık yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteye karşı gelişen sorumlulukları

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin sürdürülebilir uygulaması

Projelerde yer alan firmalarda fiziksel aktivite programları.